Zabezpečení
Technologie master lock

SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE

Úspora finančních nákladů

Systém generálního klíče bývá hojně využíván v soukromých i veřejných institucích, jako jsou firmy, školy, úřady, a všude tam, kde je potřeba pomocí klíčových práv řídit pohyb osob v rámci zabezpečeného objektu. Každá osoba obdrží klíč, kterým lze odemknout pouze zámky, které je daná osoba oprávněna odemknout. Tímto způsobem dojde ke zjednodušení systému klíčového hospodářství organizace a značné úspoře finančních nákladů.

Systém generálního klíče Master Lock® je rozdělen do 3 úrovní. Na první úrovni rozlišujeme 2 základní skupiny zámků – skupiny označené jako „Keyed Alike“ (KA), které se dají otevřít jedním společným klíčem a skupiny „Keyed Different“, ve které má každý zámek svůj unikátní klíč.

Master Key

Další úroveň systému generálního klíče tvoří tzv. „Master Key“ (MK) klíče, kterými lze odemknout vybrané skupiny jak KA zámků, tak i KD zámků současně.

Poslední úroveň je tvořena jedním, případně i více tzv. „Grand Master Key“ (GMK), kterými lze odemknout jakýkoliv zámek na nižších úrovních.

Kontrola a řízení vstupu

Systém generálního klíče lze kaskádovitě rozčlenit podle přístupových práv jednotlivých skupin osob, jako jsou například zaměstnanci, vedoucí pracovníci, údržba apod. Lze tak snadno a systémově zabezpečit Vaši organizaci v celém rozsahu bez nutnosti složitého a finančně nákladného řešení pomocí elektronických systémů kontroly a řízení vstupu.

VISACÍ ZÁMKY MASTER LOCK PRO VŠECHNY VAŠE POTŘEBY

Biometrické visací zámky | Kombinační visací zámky | TSA zámky | Zámly
z vrstvené oceli | Titanové visací zámky | Speciální visací zámky | Elektronické visací zámky

Main Menu x
X