Zabezpečení
proč Master lock

Mechanické zábranné systémy

Mezi mechanické zábranné prostředky řadíme ty prostředky, které jsou určeny k zabezpečení ohraničeného prostoru zdmi a ploty, vstupními bezpečnostními systémy vrat, oken, dveří, bezpečnostních skel apod.

Pod mechanické zábranné systémy spadají také prostředky individuální ochrany, blíže specifikované jako prostředky, které je možné použít samostatně zejména jako úschovný objekt, např. trezory a pokladny. Cílem mechanických zábranných systémů je vytvořit pomyslně nedobytnou překážku odolnou vůči násilnému vniknutí a tím zabránění odcizení či poškození předmětů vlastníka chráněného objektu. S ohledem na progresivní růst kriminality je žádoucí věnovat dostatečnou pozornost zabezpečení firem, průmyslových objektů, prodejen apod.

VISACÍ ZÁMKY MASTER LOCK PRO VŠECHNY VAŠE POTŘEBY

Biometrické visací zámky | Kombinační visací zámky | TSA zámky | Zámly
z vrstvené oceli | Titanové visací zámky | Speciální visací zámky | Elektronické visací zámky

Main Menu x
X