Zabezpečení
Technologie master lock

Ochrana proti bumpingu BumpSTOP™

Bumping nebo také SG-metoda

Bumping nebo také SG-metoda je jedním z nedestruktivních způsobů otevření zámků vybavených cylindrickou vložkou. Nedestruktivní znamená, že po úspěšném provedení bumpingu nedojde k trvalému poškození cylindrické vložky a majitel zámku nezjistí, že byl jeho zámek tímto způsobem otevřen. Jelikož otevření bumpingem nelze nijak prokázat, problém může nastat například při vykradení bytu a následném krácení pojistného plnění pojišťovnou. Na internetu lze také bez problému sehnat veškeré potřebné vybavení pro bumping, včetně instruktážních videí, jak uvedenou metodu v praxi provést.

Princip přenosu kinetické energie

Metoda je založena na fyzikálním principu přenosu kinetické energie mezi stavítky cylindrické vložky a speciálním klíčem tzv. aplikátorem neboli bump key. Tento klíč musí mít stejný profil, jako má cylindrická vložka, přičemž oproti standardnímu klíči má všechny zuby zbroušeny na poslední, devátou, úroveň. Při bumpingu se aplikátor zasune do zámku a pomocí speciálního nástroje tzv. tomahawku se udeří do aplikátoru při současném vyvíjení točivého momentu ve směru odemykání. Aplikátor se při úderu tomahawkem zasune hlouběji do zámku a při tom narazí do horních stavítek. Ty zůstanou na svém místě, avšak předají kinetickou energii spodním stavítkům, které stlačí pružiny pod sebou a dostanou se pod rozhraní mezi cylindrem tělem zámku (tzv. shear line), což umožní otočení cylindrem a otevření zámku.

Patentová BumpSTOP™ technologie

Master Lock®, světový lídr v mechanickém zabezpečení, vyvinul revoluční cylindrickou vložku, která vyhovuje standardu ASTM F883-09 třídy 6 v ochraně proti bumpingu a je schopná i pokus o bumping detekovat. Hlavním komponentem patentované BumpSTOP™ technologie je nové provedení horního stavítka. Stavítko má na své spodní straně obrácený kužel, který se rozšiřuje na průměr bubínku. Klíč prudce udeří do stavítek a vytlačí je rychle směrem vzhůru. V BumpSTOP™ bubínku se i nadále spodní stavítko pohybuje směrem nahoru, a dokonce se dotkne i horního stavítka, nemá však dostatečnou energii na to, aby ho vytlačilo nad shear line, cylindrem nelze otočit a zámek nejde otevřít.

VISACÍ ZÁMKY MASTER LOCK PRO VŠECHNY VAŠE POTŘEBY

Biometrické visací zámky | Kombinační visací zámky | TSA zámky | Zámly
z vrstvené oceli | Titanové visací zámky | Speciální visací zámky | Elektronické visací zámky

Main Menu x
X