Zabezpečení
Technologie master lock

Odolnost proti vodě, ohni a pádu

Portfolio trezorů a bezpečnostních boxů

Společnost Master Lock® založená v roce 1921 je v současnosti největším výrobcem visacích zámků na světě. Díky dlouholetým odborným znalostem a zkušenostem Master Lock® nabízí mimo to široký sortiment inovativních bezpečnostních produktů v oblasti mechanických zábranných systémů.

Hotovost, digitální média, drobná elektronika, dokumenty, šperky a cennosti by měly být chráněny nejen proti neoprávněné manipulaci či odcizení, ale také proti účinkům ohně a vody. V roce 2014 Master Lock® koupil společnost Sentry Safe®, která má vůdčí postavení na trhu v oblasti vývoje bezpečnostních boxů a trezorů odolných proti těmto 2 elementům. Díky tomu Master Lock® v současnosti nabízí rozsáhlé portfolio trezorů a bezpečnostních boxů v různých velikostech, provedeních a způsobu uzamykání.

Odolnost proti ohni

Nezávislá zkušebna Underwriters Laboratories Inc. (UL), která provádí testování a posuzování kvality bezpečnostních výrobků v USA, testuje schopnost trezorů, bezpečnostních schránek a boxů Master Lock® odolávat ohni a výbuchu. Na základě provedených testů rozlišujeme 3 stupně odolnosti UL v závislosti na výši teploty žáru a době, po kterou jsou schopny žáru odolávat, aniž by došlo k překročení teploty uvnitř trezoru nebo boxu nad 177°C.

  • 1/2 h UL = teplota vnitřní části trezoru nepřesáhne 177°C při působení žáru o teplotě 843°C po dobu 30 minut.
  • 1 h UL= teplota vnitřní části trezoru nepřesáhne 177°C při působení žáru o teplotě 927°C po dobu 60 minut.
  • 2 h UL = teplota vnitřní části trezoru nepřesáhne 177°C při působení žáru o teplotě 1010°C po dobu 120 minut.
  • Odolnost proti výbuchu – všechny UL certifikované produkty Master Lock® jsou testovány proti výbuchu:
    – 1/2 h UL – odolají vystavení žáru o teplotě 2000°C po dobu 20 minut, aniž by došlo k prasknutí pláště
    – 1 h UL, 2 h UL – odolají vystavení žáru o teplotě 2000°C po dobu 30 minut, aniž by došlo k prasknutí pláště

Žáruvzdorný vnější obal

Bezpečnostní boxy odolné proti ohni disponují speciálním žáruvzdorným vnějším obalem a krytkou klíčové dírky z plastu, které se v případě působení žáru roztaví. Dojde tím tak k utěsnění vnitřního prostoru boxu a zabránění prostupu tepla, které by mohlo poškodit uložené cennosti. Jelikož těsnění zadržuje i vzdušnou vlhkost, doporučujeme Váš trezor Master Lock® otevřít minimálně 1x za 2 týdny na dobu cca 20 minut, aby došlo k vyvětrání vnitřního prostoru. Izolační vrstva použitá v ohnivzdorných trezorech Pyronox® nebo v bezpečnostních boxech Survivacast® je tvořena směsí cementu a speciálních aditiv, umožňujících pojmout velké množství molekul vody. Při rostoucím žáru vně boxu, molekuly vody vytváří parotěsnou bariéru, která udržuje teplotu uvnitř boxu na nízké úrovni. Ohni odolné trezory a bezpečnostní boxy Master Lock® jsou certifikovány pro ochranu digitálních nosičů dat, které zahrnují CD a DVD disky, paměťové karty, USB flash disky, mp3 přehrávače apod. Audio a video kazety, fotografické negativy, rentgenové snímky, mikrofilmy, pevné disky, poštovní známky, perly a šperky zdobené s perlami vyžadují vyšší ochranu proti vlhkosti a ohni, než které jsou schopny produkty Master Lock® poskytnout. K jejich nevratnému poškození dochází již při teplotách nad 52°C ve srovnání s např. dokumenty z papíru, které odolají teplotám až do 177°C.

Odolnost proti nárazu

Trezory Master Lock® jsou mimo jiné odolné vůči mechanickému poškození v důsledku nárazu či pádu. K tomu může dojít například při zborcení konstrukce budovy při požáru. Trezory Master Lock® jsou schopné odolat volnému pádu z výšky 9 m bez jakýchkoliv známek porušení.

Odolnost proti vodě

tejně jako je ověřována odolnost proti ohni, je u trezorů, a bezpečnostních boxů a schránek Master Lock® posuzována schopnost odolávat negativnímu působení vody. Tuto odolnost posuzuje zkušebna Intertek Testing Laboratories. Produkty Master Lock® mohou být základě provedených testů buď voděodolné, nebo vodotěsné. Voděodolné boxy mohou stát ve 20 cm vody po dobu 24 hodin. Naproti tomu vodotěsné boxy mohou být zcela ponořeny po dobu až 72 hodin a jejich obsah přitom zůstane v suchu. Tato technologie funguje díky speciálnímu pěnovému těsnění, které obklopuje víko boxu. Jakmile je víko uzavřeno, těsnění vytvoří neproniknutelnou bariéru, která udrží vodu venku a důležité a nenahraditelné předměty uvnitř suché. Kromě vody vně udrží těsnění také vzduch uvnitř, díky čemuž např. bezpečnostní boxy ve vodě plavou.

VISACÍ ZÁMKY MASTER LOCK PRO VŠECHNY VAŠE POTŘEBY

Biometrické visací zámky | Kombinační visací zámky | TSA zámky | Zámly
z vrstvené oceli | Titanové visací zámky | Speciální visací zámky | Elektronické visací zámky

Main Menu x
X